CSOK-os lakások

CSOK-os lakások

2016-01-08 17:35:24

Otthonteremtési program - előnyben a nagy családok!

 Három gyermek vállalása esetén az állam jóvoltából tíz-, a felvehető kedvező kamatozású hitelből pedig további tízmillió forint ütheti markunkat, ha ingatlant kívánunk vásárolni.

 

 


 

Megjelent az új lakások építéséhez, vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről, a legfeljebb 5 millió forintos adó-visszatérítési lehetőségről, illetve a három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásáról szóló kormányrendelet szerdán a Magyar Közlönyben. 

    A családi otthonteremtési kedvezmény összege

új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál

- egy gyermek esetén 600 ezer,

- kettőnél 2 millió 600 ezer,

- míg három vagy több gyermeknél 10 millió forint.

A vételárat nem korlátozza a rendelet.

    A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak egyaránt igényelhetik, ugyanakkor vállalt gyerekek utáni támogatás feltétele a házasság megléte, úgy, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

    Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három, egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő, kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben. A rendelet szabályozza gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidőt, amely egy gyermek vállalása esetén 4 év, kettőnél 8 év, három vagy több gyermek esetén pedig 10 év.

    A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét is.

    A rendelet rögzíti, hogy az élettársak a csokot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után is igényelhetik, a kapható támogatási összeget mindkét fél esetében - a saját gyermekeik után - ki kell számolni és a számukra kedvezőbb konstrukciót alkalmazhatják.

9773472_l.jpg

    A családi otthonteremtési kedvezmény minden olyan új lakás építéséhez igényelhető, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az építési tevékenység bejelentését igazoló dokumentummal rendelkezik. Illetve minden olyan új lakás vásárlásához is igényelhető, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, az épület felépítéséről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik. Ugyanakkor csak azon épületekre kérelmezhető a támogatás, amelyeket a gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

    A csokkal építhető, illetve vásárolható új lakás hasznos alapterülete

- egy gyermek esetén legalább 40 négyzetméter,  

- két gyermek esetén legalább 50 négyzetméter,

- három vagy több gyermek esetén legalább 60 négyzetméter kell legyen.

Kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható egylakásos ház esetén a hasznos alapterület mérete 70-80-90 négyzetméter lehet.

    Új lakás építésénél és vásárlásánál a támogatott személy és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a támogatás utolsó részfolyósítását követően - bizonyos körülmények kivételével - 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell, hogy lakjon.

    Új lakás építése esetén a legfeljebb 150 négyzetméter hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos alapterületű ház építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

Az adó-visszatérítési támogatás egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető. A támogatás összege megegyezik az építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió forint lehet.

    Ezen túl, a három vagy több gyermekes családok új lakás építéséhez vagy vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsönükhöz - legfeljebb 10 millió forintig - otthonteremtési kamattámogatást is kaphatnak, így a hitel kamata 3 százalék lesz.

 

Forrás: (MTI) Budapest, 2016. február 10.,

 

Mik a feltételek?

Talán a legfontosabb, hogy – fél évre - visszamenőlegesen is folyamatos munkaviszonyt kell igazolnia annak, aki a támogatást igénybe kívánja venni. A büntetlen előélet is alapfeltétel ahhoz, hogy az kedvezmény felvételére jogosultak legyünk.

A teljes összeg igénybe vételéhez három gyermek vállalása (vagy megléte) a követelmény és a gyermekeknek egy bizonyos időintervallumon belül (a tervek szerint tíz év) meg is kell születniük. Aki nem teljesíti a kiszabott feltételeket, az két gyermek megszületése esetén csak az ő utánuk járó összegre jogosult, a különbözetet pedig minden esetben vissza kell fizetnie.

Ez alól kivételek azok a házaspárok, akiknek önhibájukon kívül (betegség, vagy egyéb - a szülést kizáró tény) nem születik meg a harmadik gyermekük, ám a kedvezményt már felvették. Ők örökbe is fogadhatnak gyermeket. Büntetőkamatot sem kell fizetniük, ellentétben azokkal, akik a gyermekvállalás feltételeit önhibájukból adódóan nem teljesítik. A számukra kiszabott büntetőkamat előre láthatóan a mindenkori jegybanki alapkamat ötszöröse lesz.

Azoknak a magyar állampolgároknak, akik jelenleg külföldön élnek, ám Magyarországra kívánnak költözni és itt kívánnak lakást vagy házat vásárolni, szintén lehetőségük lesz a kedvezmény igénybe vételére. Igazolniuk kell társadalombiztosítási jogviszonyukat Uniós területről, és nekik is vállalniuk kell a három gyermek megszületését, tíz éven belül.

A tízmillió forint vissza nem térítendő támogatás.

Ezen felül, ahogy említettük, lehetőség van igénybe venni egy kedvező kamatozású hitelt is, szintén tízmilliós összegig. A kamat mértéke itt maximum három százalék és futamideje 20 év. További jó hír, hogy önerőből végrehajtott építkezésnél öt millió forintig visszaigényelhetik az áfa-t.

 

Az ide vonatkozó kormány rendelet itt érhető el